blank.gif blank.gif blank.gif
12 Jún 2021 16:46
blank.gif Návod na základné úpravy auta. blank.gif blank.gif blank.gif

Live For Speed

Návod na základné úpravy auta.

Problém väčšiny ľudí je ako si upraviť setup k svojmu jazdnému štýlu. Pokiaľ máte setup, o ktorom si myslíte, že je rýchly, ale neviete jak ho upraviť, aby bol dokonca ešte lepší. Vítajte v úvode k setupom. Tento manuál vám pomôže pochopiť základy konštrukcie nastavení auta a jeho vývoj.

Základy


Aby ste pochopili väčšinu informácií v tomto manuále, musíte najprv mať nejaké znalosti o tom, ako veci pracujú. Sekcie 1.1.0-1.5.1 sú obecné pre všetky závodné hry. Sekcie 2.1.0-2.3.4 sú špecifické pre Live for Speed.

Úvod k základom fyziky:

Je to hra na: „Kam sa presúva váha?“. Veľmi jednoducho povedané. Keď brzdíte auto vo vysokej rýchlosti, tak sa všetka váha presúva smerom dopredu. Pri zrýchľovaní sa váha presúva k zadnej časti vozu. Pri zatáčaní doľava ide váha doprava a naopak. Auto má nejakú váhu a tá sa presúva podľa toho, akým smerom chcete ísť. To čo chceme robiť, je ovládať tento pohyb. Kvôli tomu máme niekoľko zariadení.

Pružiny

Keď sa váha auta presúva, tak vytvára silu. Ta je pohltená pružinami. Sila, vytvorená karosériou, ide cez pružiny predtým, než ovlivní pneumatiky. To znamená, že pokiaľ sú pružiny tuhé, väčšina energie z karosérie je nimi pohltená. To nám dá rýchlejší pohyb karosérie, ale zníži to pohyb kolies. Takže keď pôjdete po hrboľatej trati, tak pneumatiky budú cez hrboly preskakovať namiesto toho, aby boli v kontakte s vozovkou.

Tlmiče


Tlmiče nám dajú ďalšiu možnosť úpravy ovládania váhy auta. Pomocou tlmičov môžeme ovládať ako rýchlo alebo pomaly sa váha bude stlačovať alebo naťahovať. To znamená, že môžeme ovládať ovládateľnosť pre každú časť zátačky. Ukážem Vám zatáčku, na ktorej to lepšie pochopíte.


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/d/d7/Setup02.jpg/180px-Setup02.jpg


Pri silnom brzdení sa váha auta presúva dopredu.

Vjazd: Zošlapnite brzdy a začínate podradzovať.
Váha: Váha sa presúva smerom k predku vozu. Predné tlmiče sa stláčajú a zadné naťahujú.


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/8/88/Setup03.jpg/180px-Setup03.jpg


Pri zatáčaní sa váha presúva k vonkajšej strane auta.

Bod vrcholu: (Uprostred zátačky) Volantom otáčate v smeru zátačky a uvoľňujete brzdový pedál.
Váha: Váha sa teraz presúva na vonkajšiu stranu auta. Tlmiče na vonkajšej strane sa stláčajú a na vnútornej naťahujú.


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/6/6b/Setup04.jpg/180px-Setup04.jpg


Pri zrýchľovaní sa váha auta presúva dozadu.

Výjazd: Na výjazde zo zátačky začínate zrýchľovať.
Váha: Váha sa presúva smerom k zadnej strane vozu. Zadné tlmiče sa stláčajú a predné naťahujú.

Záver je takýto:
Predné                          Zadné
Vjazd:     Tlmenie nárazu            Tlmenie odskoku
Výjazd:   Tlmenie odskoku           Tlmenie nárazu


 


Čím mäkkší je tlmič, tým rýchlejšie sa váha presúva. Čím je tvrdší, tým pomalšie sa váha presúva. Takže pokiaľ mám auto, ktoré je nedotáčavé pri vjazde do zátačky, tak potrebujeme viac váhy vpredu. To môžete zmeniť dvoma spôsobmi. Buď zmäkčiť predné tlmenie nárazu, takže predná časť auta klesne viac, alebo zmäkčiť zadné tlmenie odskoku, tým sa zadná časť auta zdvihne viac a viac váhy sa presunie dopredu. Pokiaľ mám auto nedotáčavé pri výjazde zo zátačky, môžme nastaviť tvrdšie tlmenie nárazu vzadu, takže sa menej váhy presunie dozadu, alebo nastavíme tvrdšie tlmenie odskoku vpredu, takže predok auta sa pri zrýchľovaní nebude toľko zdvíhať a preto menej váhy sa presunie dozadu.

Priečne stabilizátory

Keď prechádzate zátačkou, tak sa váha presúva na vonkajšiu stranu auta. Stabilizátor pracuje tak, že spojuje ľavé a pravé koleso na rovnakej náprave a tím zachováva rovnakú geometriu podvozku, keď sa váha presúva. Takže pneumatiky majú maximálny kontakt s vozovkou, i keď sa auto nakláňa na stranu. Stabilizátor pôsobí proti náklonu bez nutnosti použitia celkovo tuhých pružín. Vhodne zvolená tuhosť stabilizátorov zníži náklon auta v zátačke a tým sa zlepší trakcia, ale nezvýši sa tuhosť jazdy ani účinnosť pneumatiky, takže sa zachová dobrý kontakt s vozovkou.

Jak toto zariadenie použijeme. Jednoducho povedané ovláda množstvo váhy presúvajúcej sa zo strany na stranu. Pokiaľ máte tuhé nastavenie stabilizátorov, zvýši sa stabilita, ale naproti tomu sa zníži trochu dostupnej trakcie. Priečny stabilizátor je veľmi dobrý nástroj k upravení celkového vyváženia auta. Pokiaľ chcete zmeniť vyváženie pre určitý bod zátačky, použite k tomu nastavenie tlmičov, ale pokiaľ chcete zmeniť celkové vyváženie, tak upravte stabilizátory.


 


Svetlá výška:


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/9/97/Setup05.jpg/180px-Setup05.jpg


Svetlá výška

Týmto nastavením upravujete vzdialenosť medzi zemou a vaším autom. Nižšie nastavenie znižuje ťažisko auta. To pomôže zlepšiť celkovú ovládateľnosť. U áut s prísavným efektom (část 1.5.1) vzdialenosť medzi zemou a difúzorom tento efekt zvyšuje. (Zatiaľ nieje implementovaná do LFS). Ničmenej jazda s príliš nízkym vozom zpôsobí, že auto bude drhnúť o zem a tým sa spomalý. Pri jazde cez obrubníky a hrboly bude auto viac alebo menej držať na ceste.

Riadenie:

Tu je krátke vysvetlenie určitých častí.

Maximálny rejd: Ako veľmi sa zmení uhol pri otočení volantom o maximálnu výchylku.

Riadenie: Ovláda veľkosť uhlu natočenia kolies.

Závlak: Ovláda uhol kolesa pri zatáčaní. Väčší závlak znamená väčšiu stabilitu vo vysokých rýchlostiach a menší závlak znamená väčšou stabilitu pri nízkych rýchlostiach.

Paralelné zatáčanie: Uhol o ktorý je vnútorné koleso natočené viac než vonkajšie pri prejazde zátačkou.

Kolesá

Kolesá sú to, čo spojuje auto z cestou. Ru máme niekoľko možností nastavenia.

Zbiehavosť


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/3/32/Setup06.jpg/180px-Setup06.jpg


Zbiehavosť: Je to dráha, ktorú chcú kolesá nasledovať. Zbiehavosť Vám dodá väčšiu stabilitu, zatiaľ čo rozbiehavosť Vám síce dodá lepšie vlastnosti v zátačke, ale auto sa bude chovať nervóznejšie.

Odklon:


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/0/03/Setup07.jpg/180px-Setup07.jpg


Odklon

A môžme meniť odklon. Pokiaľ máte veľké odklony, auto pôjde rýchlejšie v priamom smere z dôvodu menšej kontaktnej plochy s cestou. Ale príliš veľké odklony znamenajú predĺženie brzdné dráhy a horšej akcelerácii. Všetky závodné autá majú na normálnych tratiach (nie na ováloch) negatívne odklony. To dodá vonkajším kolesám optimálnu kontaktnú plochu s vozovkou pri zatáčaní. Na ováloch sa zatáča len na jednu stranu, preto potrebujeme negatívne odklony na vnútorných kolesách a pozitívne odklony na kolesách vonkajších, takže vnútorné kolesá majú tiež maximálne kontaktnú plochu zo zemou.

Ako čítať teplotu pneumatik k správnemu nastaveniu odklonov.


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/b/bc/TyreExplanation_cz.jpg/180px-TyreExplanation_cz.jpg


Teploty pneumatík

Pokiaľ teploty vyzerajú takto, máte veľmi veľké odklony.


Vonkajšie Uprostred Vnútorné
70           81          110


Pokoaľ teploty vyzerajú takto, máte malé odklony.


Vonkajšie     Uprostred     Vnútorné
90                80              55

Tlak v pneumatikách

Tiež máme možnosť upraviť tlak v pneumatikách. Pokiaľ máte nízky tlak vzduchu v pneumatikách, dostanete väčšiu priľnavosť, ale keď budete mať vyšší tlak vzduchu, auto pôjde rovno rýchlejšie. Vyšší tlak tiež zvyšuje presnosť riadenia.
Prevodovka


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/a/a3/Moby2.jpg/180px-Moby2.jpg


Prevodovka ovláda veľkosť otáčok a krútiaceho momentu prenášaného z motoru na kolesá. Prevodovka je prispôsobená k použitiu rozdielnych nastavení prevodov, takže motor vždy pracuje v správnych otáčkach.

Prevody

Tu môžme nastaviť jednotlivé súčasti prevodovky. Máme tu stály prevod, pomocou ktorého môžeme ovládať vstupný prevodový pomer k dosiahnutiu lepšieho zrýchlenia alebo vyššej maximálnej rýchlosti. Jednotlivé prevody môžu biť upravené podľa potreby pre určitú zátačku.

Diferenciál

Diferenciály sú celkom komplikované na vysvetlenie. Základom je, že ovládajú množstvo výkonu prenášaného z prevodovky na kolesá. Tento faktor môže biť menený, takže obe kolesá dostanú rovnaké alebo rozdielne množstvo, záleží na tom, ktoré koleso prešmykuje najviac. Rôzne druhy diferenciálov sú:

Uzavretý diferenciál: Faktor medzi zadnými kolesami je stále rovnaký. Obe kolesá opisujú rovnakú vzdialenosť. To pri zatáčaní vytvára odpor, pretože kolesá v zátačke neopisujú rovnakú vzdialenosť. Auto s uzavretým diferenciálom má tendenciu ísť v priamom smere a preto je nejlepšie pre drag závody.

Otvorený diferenciál: Dovoľuje hnacím kolesám sa odvaľovať po rozdielnych dráhach. To znamená, že keď jedno koleso stratí priľnavosť, bude preklzovať dokiaľ sa nezníži výkon. Nieje vhodné pre závodenie.

Samosvorný diferenciál (LSD): Je to niečo medzi dvoma predošlými. Dovoľuje kolesám sa odvaľovať po rozdielnej dráhe, ale stále ešte s použitím nejakého uzáveru diferenciálu. Svornosť je často nastaviteľná zvlášť v zábere a zvlášť v zotrvačnosti. To znamená, že môžete ovládať ako veľkú chcete uzáveru bez použitia plynu (v zotrvačnosti) alebo pod plynem (v zábere) a aké predpätie (dopredu daná svornosť).

Viskózny diferenciál (LSD): Tento je podobný samosvornému, ale je rýchlostne citlivejší. Keď jedno koleso preklzuje rýchlejšie než druhé, tak je na to druhé koleso prenášaný výkon. Čím viac koleso preklzuje, tím viac výkonu je na to druhé koleso prenášane.

V reálnom závodení sa používa takmer len samosvorný diferenciál.

Brzdy

Brzdy sú to, čo zastavuje auto. Veľkosť tlaku pôsobiaceho na brzdové kotúče môže biť nastavená na rôzne hodnoty. To sa väčšinou nastavuje metódou pokusu a omylu. Keď brzdíte maximálnou silou, tak by sa kolesá mali zablokovať predtým než začnete zatáčať do zátačky.

Vyváženie bŕzd tiež môže byt menené podľa odlišných podmienok. Vyváženie bŕzd upravuje množstvo tlaku pôsobiaceho na predné a zadné brzdy. Optimálna hodnota by bola 50/50, ale pretože váha sa pri brzdení presúva dopredu, tak sa zadná časť odľahčí, a preto sa zadné kolesá ľahšie zablokujú. Preto je dobrá hodnota okolp 60% vpredu a 40% vzadu. Pokiaľ sa Vám pri brzdení zablokuvávajú zadné kolesá, potrebujete nastaviť vyváženie viac dopredu. Optimálne je, keď sa předné a zadné kolesá zablokujú naraz.
Aerodynamika


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/8/81/Setup09.jpg/180px-Setup09.jpg


Aerodynamika

Prúdenie vzduchu môže biť menené pomocou prítlačných krídel, tvarom karosérie a prísavného efektu. Krídla vytvárajú prítlak, ktorý pomáha autu držať sa na trati. To vám dovolí prechádzať zátačky rýchlejšie, ale za cenu sníženia maximálnej rýchlosti. Prísavný efekt vytvára pod autom podtlak, ktorý ho prisaje k ceste. To je tvorené difúzormy. Prísavný efekt je veľmi závislý na svetlej výške. Čím nižšie je auto u zeme, tým väčší je tento efekt. (Prísavný efekt závislý na svetlej výške zatiaľ není implementovaný do LFS.)

Nastavenie krídel je často vypočítané, takže keď zmeníte uhol zadného krídla o jeden stupeň, zmeňte predné krídlo o dva, abyste zachovali rovnaké vyváženie auta.

Vývojový postup od začiatku

Už vieme základy o aute. Teraz sa musíme naučiť, ako tieto informácie využívať efektívne. Väčšina závodných inžinierov má svoj vlastný vzor testovacieho dňa. Ja Vás naučím základy môjho. Nemusí vyhovovať každému, ale dá Vám tiež základ odkiaľ začať a môže Vám pomôcť vytvoriť si svoj vlastný. Nejväčší rozdiel medzi simulátorovým a reálnym závodením je, že si nemusíte dávať pozor na rozpočet. Budem sa riadiť príkladom z reálného sveta, ale upraveného pre Live for Speed. V tejto časti sa predpokladá, že ste schopný zájsť dve kolá bez havárie.

Deň na trati


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/4/48/Moby4.jpg/180px-Moby4.jpg


Prvý deň vonku na trati. Musíte mať základné prvky pod kontrolou. Setup auta musí vyzerať približne podľa trati. Pokiaľ vôbec neviete, ako upraviť auto, tak nastavte všetko v podvozku, ríadenie, aerodynamike a diferenciálu na stred. Je to rychlá alebo pomalá trať? Podľa toho začnite s nastavením prevodovky. Rozmyslite si koľko kôl zajazdíte a podľa toho doplňte palivo.

Kroky
Príprava. Keď idem prvé kolo, tak si vždy otvorím obrazovku s teplotou pneumatík (F9). Tu vidíte rozdielne teploty pneumatík. Modrá znamená, že sú studené. V prvom kole vždy nechajte zahriať pneumatiky, Now always allow the first lap to heat up the tires, akýkoľvek vliv studených pneumatík je nepotrebný. Zelená farba znamená, že sa približujú k optimálnej hodnote. Červená znamená, že sú prehriate a čierna defekt. 
Dôkladný test. Teraz by ste mali biť v druhom kole. Pneumatiky ukazujú zelenú farbu. Po prvom kole by ste mal biť k autu tvrdý. Dôkladne testovanie znamená, že idete závodným tempom. Pôjdete pomaly a nedostanete správne informácie o pneumatikách alebo vyvážení. Pôjdete rýchlo a skončíte v zvodidlách. Behom druhého kola si urobte základné poznámky o každej zátačke. Vyváženie, brzdy a otáčky pri prejazde zátačkami. 
Spracovanie dát. Pred nájazdom do tretieho kola máte dve možnosti.
Pokračovať v jazde pokiaľ nebudete mať poznatky o všetkých zátačkach. 
Zastaviť, zkontrolovať teploty a urobiť si o nich poznámky. Upravte odklony podľa časti o nastavení odklonov. Stály pohľad na pneumatiky a teploty je behom testovania nutný pre presvedčenie sa o optimálnom odklonu. Tvorba setupu na kvalifikáciu môže znamenať použitie väčších odklonov, než je obvyklé. 

Vyhodnotenie

Keď ste v garáži, vspomeňte si na svoje poznámky. Čo bolo najväčším problémom? Vždy upravujte iba jednu vec. Keď zmeníte viac vecí naraz, tak bude problematycké prísť na to, odkiaľ prínos alebo problém pochádza

Znovu si prejdite body 1, 2, 3. Zmente jednu vec a opakujte. Teraz čo zmeniť ako prvé. Tu mám zoznam vecí, na ktoré sa zameriavam ja. Najskôr obvykle prejdem zoznam dosť rýchlo, aby som si urobil dobrý základ. Stále mám na pamäti meniť odklony počas týchto zmien.
Brzdy
Pružiny
Priečne stabilizátory 
Aerodynamika/Prevodovka 
Tlmiče 
Riadenie, závlak, paralelné zatáčanie 
Tlak vzduchu v pneumatikách

Väčšina zmien má za následok ovplivnenie ostaných vecí vo Vašom setupe. Pamätajte, že je možné, že budete musieť prejsť nastaveniami niekoľkokrát. Aerodynamika má celkom veľký vliv na maximálnu rýchlosť a rýchlos v zátačkách, takže upravujte prevodovku podľa Vášho rozdielneho nastavenia aerodynamiky. Tvorba setupov je časovo náročná. Na konci budete mať setup, ktorý Vám bude perfektne vyhovovať, čo je účelom tohoto návodu.


 


Úprava existujícího setupu


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/8/89/Moby5.jpg/180px-Moby5.jpg


Odlišné ovládače

Ktoré parametre sú špeciálne pre každý ovládač a jeho nastavenie? Ich vylúčenie Vám pomôže upraviť Váš volant.

Tieto sú v garáži pod riadením. Prvý je maximálny rejd. Táto hodnota udáva, o koľko stupňov sa kolesá natočia pri maximálnom otočení volantu. Pokiaľ cítite, že je setup nervózny a niekomu inému sa zdá biť stabilný, tak by ste mal toto nastavenie znížiť. Pokiaľ cítite, že vôbec nezatáča, tak by ste mal nastavenie zvýšiť. S týmto nastavením sa dlho hrajem :) . Napríklad, keď má tvorca setupu volant MOMO, tak viem, že maximálny rejd by mal biť znížený o 1-3 stupne, aby sa hodil k môjmu volantu Act-labs.

Potom tu máme ďalšie nastavenie nazývané rozsah volantu. Ako to funguje je lepšie vysvetliť inde, ale dôležité je mať hodnotu na vrchu posuvníku. To je pre Vás doporučená hodnota. Ale pre väčšinu ľudí to tak nieje. Vrátane mňa. (Je viac spojené s nastavením rozsahu volantu v ponuke nastavení.) Cítim, že je riadenie presnrjšie, keď hodnotu nastavím okoli 30-35% doporučenej hodnoty rozsahu volantu v ponuke riadenia. Nič menej to nemá žiadúci efekt u všetkých volantov. Mal by ste si vyskúšať hodnoty pre oba tieto nastavenia a potom si vybrať to, ktoré Vám lepšie vyhovuje. To by mohlo biť vyžadované pre všetky setupy, ale za chvílku rýchlo zistíte, čo urobiť s každým setupom.

Po prispôsobení setupu k Vášmu volantu budete môcť lepšie vyhodnotiť, ako set pracuje a aké dobré body sú v konkrétnom setupe.
Vyhodnocení

Prečítajte si vyhodnotenie vyššie. Čo by som chcel ešte spomenúť , je to, že pokiaľ máte dobrý setup, robte len drobné zmeny. Malými myslím o 2-4 dieliky v oboch smeroch. Je na prd, keď máte setup, ktorý sa Vám páči, ale není dostatočne rýchly. Čo teda máme zmeniť?

Nieje tajomstvom, že väčšina ľudí sťahuje setupy alebo sa na nich pýta ostatných. Ale to nieje zárukou úspechu. Jazdecké štýly, odlišné ovládače a nastavenie ovládania pokazí vyváženie setupu alebo zmení jeho aspekty. Takže čo je pre jedného WR set, nieje WR setom pre niekoho, kto nepoužíva rovnaké nastavenia ovládania.

Najviac informácií pri získaní setu je to, keď ho porovnáte s Vaším starým setom. Analyzujte prečo to funguje. Sú tam nejaké špeciálne parametre, ktoré sú veľmi odlišné od Vášho starého setu? Často som urobyl najlepšie sety, keď  som nastavenia zadnej časti auta skombinoval s predným z iného setupu a potom tieto dva s prevodovkou z tretieho setu atď. Vezmite všetky najlepšie časti z každého setu a vložte ich do jedného. Ale najprv musíme rozumieť niektorým základom nového setu.

Rýchlejší vs. bezpečnější

Ísť rýchlejšie znamená, že sa blížíte k tomu, čo fyzika dovoľuje. Keď idete bližšie k limitu, znamená to stratu trochu kontroly. Keď ste nejrýchlejší na svete, znamená to, že ste najbližšie k limitu auta bez straty kontroly. Pri vývoji setupu sa raz dostanete do situácie, keď nemôžete ísť rýchlejšie v priamom smere, pretože potom strácate v zátačkach. Keď máte slušné vyváženie auta, skúste a uvidíte či môžete ísť viac bez straty kontroly. To sa robí malými krokmi.
Zníženie prítlaku, o 2 diely vpredu a o 1 vzadu. Stále dobré? Tak pokračuj ďalej .
Vyšší tlak v pneu.     keď je veľmi veľký strácate trakciu.


 


Přizpůsobení převodů
Zníženie zbiehavosti/rozbiehavosti 

Opakujte cyklus pokiaľ neucítite, že nemôžete ísť viac bez straty kontroly. Stále nemáte svetový rekord?

Zlepšenie jezdeckého štýlu

Príprava a tréning je veľkou časťou v ceste za úspechom. Trénovanie je iba jedna časť veľkej skladačky, ktorá robí svetové rekordy. Sú tu ťažké skratky. Jazda s ostatnými skúsenými jazdcami a sledovanie záznamov svetových rekordov. Zisťovanie, kde ste pomalší a čo robíte zle je skvelá vec a je isté, že si poviete: „Super, tam som mohol ísť rýchlejšie, keby......“
Vytrvalostní setup

V dnešnej dobe sú obľúbené závody na dlhú vzdialenosť. Je to zmes medzi dobrým setupom a rovnako dobrým jazdcom. Úprava pneumatík je zložitá a záleží na kombinácii trať/auto. Vyváženie auta s plnou nádržou je iné než s prázdnou atď...


 


Vyhodnotenie

Prvá vec ktorou začnite  je nechať si súčasný setup. Plnú nádrž a choďte na  plno pokiaľ  pneumatiky nebudú tak horúce, že už nebudete môcť  ísť ďalej alebo ich nebudete mať ploché. Dáta by Vám maly pomôcť vyvážit teploty. Mať dokonalé vyváženie na začiatku závodu je takmer nemožné. Na začiatku by ste mal mať menšiu nedotáčavosť a tak, jak mizne palivo, by auto malo biť viac neutrálne a na konci dokonca pretáčavé. Kritický bod je, keď majú pneumatiky nejvyššiu teplotu, potom sa totiž velmi pomali ochladzujú. Najcennejšie kolá sú tie, keď sa dostanete za vrchol najvyšších teplôt pneumatík. Tu by ste mal ísť bez problémov na maximu.

Pneumatiky


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/3/38/Setup10.jpg/180px-Setup10.jpg


Ukážka, ako sa mení teplota pneu zmesy R2 počas závodu.

Pneumatika v LFS má cyklus. Na začiatku je studená a začíná sa zahrievať, potom sa dostane na maximálnu teplotu a v nejakom bode sa začne ochladzovať a menej opotrebovávať. Tento chladiaci efekt je vecou ako v reále a na niektorých tratiach musíte vyvážiť maximálnu teplotu, aby ste zabránili prípadnému defektu. Vysoký tlak vzduchu v pneumatikách má za následok nižšiu maximálnu teplotu. Perfektné odklony a minimalizovanie šmykov, je ďalšia vec, ktorá predlžuje život pneumatiky a trochu znižuje teploty.

Pokiaľ pôjdeme veľmi do detailov, tak mäkšie pružiny tiež znižujú opotrebenie. Aj keď v LFS sa tento efekt zdá dosť malý. Zbiehavosť/rozbiehavosť tiež znižujú náklon auta. Vyšší tlak Vám dodá presnejšie riadenie, pneu sa menej deformujú a znížené ohýbanie bočníc nepoužívá toľko energie ako málo nahustené pneu. Znamená to, že sa otáčajú ľahšie, ale na druhú stranu majú menšoi trakciu a priľnavosť.

Posledné slová

Biť konzistentný ako vodič je veľmi dobré, keď zmeníte Vašu stopu alebo jazdecký štý. Setup bude mať vždy iný vliv. Skúste si a ustanovte si svoje zvyky pri testovaní. To bude prinášať presnejšie testovacie dáta.

Otázky a rady:


http://upload.lfsmanual.net/images/thumb/2/28/Moby3.jpg/180px-Moby3.jpg


Pokisľ ss auto chová podľa týchto možností, skúste upraviť nastavenia auta podľa tohoto:. Pripomínam, že sú to rady obecné, pretože nepoznám Váš aktualny setup.


 


Moje auto je nedotáčavé pri vjazde do zátačky. Moje auto je pretáčavé pri vjazde do zátačky:
Menšie predné tlmenie nárazu Opak nedotáčavého
Menšie zadné tlmenie odskoku
Väčší závlak
Mäkší predný priečny stabilizátor
Tvrdší zadný pričny stabilizátor
Moje auto je nedotáčavé uprostred zátačky Moje auto je pretáčavé uprostred zátačky
Mäkší predný priečny stabilizátor Opak nedotáčavého
Tvrdší zadný priečny stabilizátor
Väčšie negatívne odklony
Väčší prítlak vpredu
Menší prítlak vzadu
Moje auto je nedotáčavé pri výjazde zo zátačky Moje auto je pretáčavé pri výjazde zo zátačky
Väčšie predné tlmenie odskoku Opak nedotáčavého
Väčšie zadné tlmenie nárazu.
Menší závlak
Mäkší predný priečny stabilizátor
Tvrdší zadný priečny stabilizátor

blank.gif Prihlásenie blank.gif blank.gif blank.gif
Meno

HesloNie ste užívateľom?
Kliknite sem
a zaregistrujte sa.

Zabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.


3.234.252.109
United States
Virginia
Ashburn
blank.gif AFR TS3 blank.gif blank.gif blank.gif
blank.gif O Vás blank.gif blank.gif blank.gif
IP
Vygenerované za: 0,63 sekúnd - 16 DB dop.
Copyright © I.P.Multimedia 2017
32,801 návštev
Theme Blade by Nick Jones | Converted to V7 by Harly | Blade_Multicolor V7 by Grimloch | Edit & Modification by -=IPM=-

Powered by PHP-Fusion Copyright © 2021 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3